ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χωρίς να διατυπώνουμε καινούργια άποψη, η πανδημία δημιούργησε νέες συνθήκες σε όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων της καθημερινότητας: διαβίωση, εργασία, εκπαίδευση κ.α. Οι επιστημονικές συναντήσεις, τρόπος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ανταλλαγής γνώσεων, εμπειρίας και γόνιμης συζήτησης καινούργιων δεδομένων σταμάτησαν να διεξάγονται με φυσική παρουσία.

Η Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» στηρίζοντας διαχρονικά τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση διοργανώνει Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Μαζί στο ιατρείο στην εποχή της πανδημίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Θα χορηγηθούν 5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προβολής σας στο Σεμινάριο μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Era Ltd
κ. Ράνια Λάμπου
Τηλέφωνο: 210 – 3634944, 6972 320455
e-mail: RLambou@era.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα.